Prijava za plavalno šolo

Stran 1 od 4

OSNOVNI PODATKI O STARŠIH OZ. SKRBNIKIH

IZBIRA TERMINA PLAVALNE ŠOLE

Zgolj prijava v kraj izvajanja plavalne šole. Podrobnejši termin bomo določili naknadno, v kar največji meri bomo poizkušali upoštevati vaše želje.

Na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih  podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) vas je Uprava RS za zaščito in reševanje dolžna zaprositi za privolitev, da lahko zbira in obdeluje vaše osebne podatke. Uporabo vaših osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete po istem postopku, kot ste dali privolitev. Osebni podatki udeležencev posameznih programov oz. osebni podatki mladoletnih otrok (udeleženih v posameznih programih), se lahko uporabljajo ali obdelujejo za potrebe Športnega društva plavalna akademija Rok Kerin v skladu s sprejetimi splošnimi akti društva. Izjavljam, da izrecno dovoljujem Športnemu društvu plavalna akademija Rok Kerin obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov (številka telefona, elektronski naslov, slika) izključno za namen obveščanja o vseh aktivnostih društva povezanih z njihovimi dejavnostmi.

V sklopu plavalne šole bo potekalo tudi skupinsko fotrografiranje in snemanje programa za potrebe in predstavitev programa na spletni strani društva. V primeru, da uporabo fotografij ne odobravate smatramo, da se z navedenim ne strinjate, kar bomo tudi upoštevali.