Prijava za plavalno šolo

Stran 1 od 4

OSNOVNI PODATKI O STARŠIH OZ. SKRBNIKIH

IZBIRA TERMINA PLAVALNEGA TEČAJA

Zgolj prijava v kraj izvajanja tečaja. Podrobnejši termin bomo določali naknadno. Poizkušali bomo maksimalno upoštevati vaše želje.

Osebni podatki udeležencev posameznih programov oz. osebni podatki mladoletnih otrok (udeleženih v posameznih programih), se lahko uporabljajo ali obdelujejo za potrebe Športnega društva plavalna akademija Rok Kerin v skladu s sprejetimi splošnimi akti društva.

V sklopu plavalne šole bo potekalo tudi skupinsko fotrografiranje in snemanje programa za potrebe in predstavitev programa na spletni strani društva. V primeru, da uporabo fotografij ne odobravate smatramo, da se z navedenim ne strinjate, kar bomo tudi upoštevali.