ROK KERIN SWIM ACADEMY združuje več vrst izobraževanj povezanih s plavalnim športom po programih, ki jih ustvarja bivši slovenski vrhunski daljinski plavalec, Rok Kerin s sodelavci.

Izbirate lahko med več vrstami plavalnih programov:
• več vrst programov za različne stopnje znanja plavanja, od popolnih neplavalcev do plavalcev, ki bi želeli le izboljšati vrsto tehnike,
• posebnih dietnih in relaksacijskih plavalnih programov,
• izdelave programov za vrhunske športnike,
• učenje tehnik plavanja v odprtih vodah,
• organizacije plavalnih priprav in še vrsto drugih plavalnih ponudb.

Poleg plavalnih vsebin se vzajemno dopolnjujejo predavanja in svetovanja iz področja športnikovega razvoja in prehrane v športu. Glede na okolje delovanja dajemo poudarke pri izvajanju naših programov tudi pri nalogah reševanja iz vode, kjer se zavedamo pomembnosti opravljanja nalog varovanja pred utopitvami in stalnega izobraževanja. Kot četrti sklop naših aktivnosti ponujamo organizacijo »Team buildingov«, kjer na nek način združujemo svoje programe na osnovi naših ostalih dejavnosti v povezavi z aktivnostmi v vodi.

Posebnost akademije je, da so programi edinstveni v tehnikah izvajanja posamičnih sklopov programov, saj temeljijo na osebnem pristopu in kvalitetni izvedbi za vsakega posameznika. Prav tako je naš namen programe izvajati v manjših skupinah, kjer je vsak posameznik deležen enake pozornosti in se ga obravnava individualno glede na njegove lastnosti, potrebe in želje.

Za vsako od področij imamo v svojem timu pretežno mlad in strokovno usposobljen kader, z izkušnjami in rezultati, tako da so ponujena znanja najkakovostnejša za posamezna področja. Hkrati skozi naše delovanje nenehno razvijamo svoj edinstven način delovanja in sledimo novim trendom v dejavnostih, ki jih pokrivamo.

Naši programi so med seboj povezani z našim najpomembnejšim virom življenja – vodo. Njene blagodejne in dejanske učinke že vsi dodobra poznamo. V trenutnem času se ljudje vse bolj zatekamo k naravi. Tako v naši akademiji s pomočjo vode spodbujamo in razvijamo življenjski slog posameznika do maksimalnega izkoristka lastnih zmožnosti za zdrav in uspešen življenski slog.

Tako so ponujeni programi razdeljeni v sklope za lažje prepoznavanje potreb naših uporabnikov znotraj vsakega od njih. Ponujamo vse vrste rekreacije, treningov, izobraževanj in zdravega ter varnega načina življenja s pomočjo športa in izkoristka vode z lastno močjo. Tudi zabava je v naših programih prisotna v pravi meri, saj je cilje tako lažje doseči.

Naši programi so namenjeni vsem starostnim skupinam ljudi in predstavljajo tako sprostitev, zabavo kot tudi trdo delo. V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni programi posameznih programov znotraj vsake posamične dejavnosti.